Eerste afspraak

Tijdens een vrijblijvende eerste afspraak wordt gekeken wat er geregeld moet worden en wat wij voor u kunnen doen. Te denken valt aan:

 • Bijhouden van uw boekhouding
 • Structuur aanbrengen in uw administratie
 • Afwikkelen
 • van post en lopende zaken of afspraken
 • beëindigen of wijzigen van verzekeringen, lidmaatschappen en/of abonnementen
 • aangifte erfbelasting en opgaaf laatste inkomstenbelasting
 • In kaart het in kaart brengen van
 • banksaldi, effecten, schulden en vorderingen
 • Aanvragen van
 • een verklaring van erfrecht
 • verklaring van executele
 • het aanvragen/wijzigen van uitkeringen en/of pensioen t.b.v. nabestaande(n)
 • Informeren van
 • instanties
 • persoonlijke verzorgers
 • het maken van
 • een boedelbeschrijving
 • het regelen van
 • taxatie van de boedel door erkende taxateurs
 • verdelen van boedelgoederen, inclusief verhuizing
 • inschakelen van een makelaar
 • verkoop van vervoermiddelen, zoals auto, caravan of boot
 • beheren en in verkoopconditie houden van huis en tuin
 • leeg en schoon opleveren van het huis
 • overdracht van een woning
 • tijdelijke verzorging en (her)plaatsing van huisdieren
 • tijdelijk management/bedrijfsvoering bij een eigen bedrijf, zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd blijft

Indien de erfgenamen al over een PASSAGEmap van de erflater beschikken, dan is een bindende prijsopgaaf vooraf mogelijk. Uit de gevoerde administratie blijkt dan immers al, welke werkzaamheden er nog te verrichten zijn. Begrijpelijkerwijs zullen de kosten dan lager uitvallen, omdat alle relevante informatie voorhanden is.