De nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap duurt al snel een jaar of langer. Afhankelijk van de beschikbare tijd en kennis van de erfgenamen legt een nalatenschap een groot beslag op iemands leven. Instanties waarmee contact moet worden opgenomen zijn vaak alleen tijdens kantooruren bereikbaar. Ook op het persoonlijke vlak kan de afwikkeling tot hoofdbrekens leiden, bijvoorbeeld bij verstoorde verhoudingen in de familiesfeer. Uitbesteding van een nalatenschap regelen levert enerzijds kosten op, maar biedt ook veel voordelen: door kennis en ervaring wordt een nalatenschap sneller afgehandeld, worden vaste lasten sneller verlaagd of beëindigd. Conflicten over erfenissen worden voorkomen, omdat wij een neutrale rol hebben en niet emotioneel betrokken zijn. De uitbesteding ontlast de erfgenamen, waardoor ze de tijd krijgen voor het rouwproces; dit in de wetenschap dat de nalatenschap snel en efficiënt wordt afgehandeld.

Wat te doen na een overlijden

Alle belangrijke contacten van de overledene moeten worden geïnformeerd: lidmaatschappen, verzekeringen, bankrekeningen en dergelijke moeten worden opgezegd of op een andere naam worden gezet. Dit zijn veelal administratieve werkzaamheden. Maar er komen ook praktische zaken die geregeld moeten worden: persoonlijke eigendommen moeten worden verdeeld, opgeruimd of verkocht, huisdieren worden herplaatst, een woning worden ontruimd. Als nabestaanden opzien tegen al deze rompslomp of als ze er simpelweg geen tijd voor hebben, kan het een oplossing en een zorg minder zijn om de afwikkeling hiervan over te laten aan een deskundig en integer persoon bij wie deze zaken in goede en vertrouwde handen zijn. Het afwikkelen van een nalatenschap kan veel tijd vergen en ook ingewikkeld zijn. Passage kan hier in nauw overleg met de nabestaanden behulpzaam bij zijn.

Hieronder volgen een aantal zaken die wij u uit handen kunnen nemen:

  • het aanvragen van een verklaring van erfrecht of verklaring van executele
  • het ordenen van de administratie
  • het in kaart brengen van banksaldi, effecten, schulden en vorderingen
  • het beëindigen of wijzigen van verzekeringen, lidmaatschappen en/of abonnementen
  • het maken van een boedelbeschrijving (eventueel met foto´s)
  • het laten taxeren van de boedel door erkende taxateurs
  • het inschakelen van een makelaar
  • verkoop van vervoermiddelen, zoals auto, caravan of boot
  • het beheren en in verkoopconditie houden van huis en tuin
  • het leeg en schoon opleveren van een woning

Advisering

De advisering na ordening van uw gegevens is een belangrijk onderdeel van het werk van Passage. Hieruit blijkt de meerwaarde vergeleken met het zelf beoordelen van uw gegevens. Een goed advies verdient zichzelf immers terug. Stelt u zich hierbij ook de vraag: wie regelt de lopende zaken wanneer ik tijdelijk niet in staat ben de zaken zelf te regelen, bij voorbeeld door ziekte of verblijf in het buitenland.