Noaberschap

De afgelopen jaren heb ik in de privésfeer meerdere nalatenschappen begeleid en afgewikkeld. Daarbij waardeerden de mensen vooral, dat er een luisterend oor voor hun problemen was en ze het gevoel hadden er niet alléén voor te staan. Een van die mensen vertaalde dit met het Achterhoekse begrip "noaberschap". Dit begrip is leidend bij mijn werkwijze: goed luisteren naar mensen, problemen tot juiste proporties terugbrengen en praktische oplossingen aanbieden in een emotioneel zware periode.

Eerlijk duurt het langst

Sleutelwoord bij al mijn werkzaamheden is integriteit, zowel naar u, de cliënt, als naar de overheidsinstanties. Ik ben van mening, dat dit uiteindelijk voor alle partijen het meest oplevert. Bovendien schijnt het bevorderlijk te zijn voor een goede nachtrust.