Passage map

De PASSAGEmap is een dossier waarin al uw financiële en administratieve gegevens overzichtelijk zijn vermeld, zoals: nog te betalen rekeningen, salaris of uitkering, wonen, energie, water, gemeentelasten, telefoonkosten, zorgverzekeraar, contributie en abonnementen, bankrekeningen, sparen, beleggen, pensioen, gegevens rond uw overlijden. Een aantal gegevens in deze map moet op gezette tijden worden nagelopen: zijn de verzekeringen nog allemaal nodig of kan ik iets stopzetten? Past het testament nog bij mijn wensen en bij de veranderde wetgeving? Het jaarlijks controleren en eventueel bijwerken van de map kan overigens prima in combinatie met het invullen van uw belastingaangifte.

Wanneer wordt deze map gebruikt

  • wekelijks bij het verwerken van uw post
  • jaarlijks bij het toetsen van de gegevens op hun actuele waarde: zijn bepaalde verzekeringen nog wel nodig, geeft mijn testament nog steeds weer wat ik wil, welke polisbladen moeten weg (en welke zeker niet) enzovoort
  • na uw overlijden door de erfgenaam/executeur

De Passagemap wordt vóór overlijden gevuld. Met deze map weten toekomstige nabestaanden exact welke zaken moeten worden afgewikkeld en waar ze de benodigde gegevens kunnen vinden. En dat is een hele zorg minder, voor u én voor uw nabestaanden!

Advisering

De advisering na ordening van uw gegevens is een belangrijk onderdeel van het werk van PASSAGE. Hieruit blijkt de meerwaarde vergeleken met het zelf beoordelen van uw gegevens. Een goed advies verdient zichzelf immers terug. Stelt u zich hierbij ook de vraag: wie regelt de lopende zaken wanneer ik tijdelijk niet in staat ben de zaken zelf te regelen, bij voorbeeld door ziekte of verblijf in het buitenland.

Een goed advies geeft rust voor nu en later.