Uw administratie

De meeste mensen hebben een administratie in de vorm van een aantal mappen waarin zaken worden opgeborgen. U houdt het zelf bij, of een bereidwillig familielid doet dit voor u.

Het risico dat u hierbij loopt is, dat belangrijke zaken niet voldoende aandacht krijgen. Bewijsstukken van aftrekposten voor de inkomstenbelasting kunt u beter meteen goed verwerken in uw administratie om vergissingen achteraf te voorkomen. Abonnementen en verzekeringen moeten tijdig worden opgezegd, maar dan moet u wél de termijn weten. En misschien wilt u nu al schenkingen aan naasten doen. Een sympathieke gedachte, maar is het financieel ook verantwoord?
Al deze zaken vragen inzicht in een goed gevoerde, overzichtelijke administratie.

Bij een niet geordende boekhouding loopt u constant achter de feiten aan; u heeft geen goed beeld van waar uw geld blijft. uitkeringen of aanslagen van de Belastingdienst controleert u globaal of zelfs helemaal niet. U rekent er dan maar op, dat de overheid geen fouten maakt.
Als u, om welke reden dan ook, gaat bezuinigen op uw huishouden, dan heeft u geen overzicht van waar het geld naar toe gaat en trouwens: weet u zeker dat u alle subsidies/toeslagen die voor u van toepassing zijn, wel heeft aangevraagd?


Een goed advies geeft rust voor nu en later


Ordenen

Een goede, voor iedereen toegankelijke administratie geeft rust en zekerheid. De map van Passage is de basis voor het organiseren van die rust. Uw administratie wordt ingevoerd in een gestructureerde vorm, zodat alle ter zake doende informatie snel kan worden geraadpleegd. U hoeft zich nooit meer af te vragen waar u iets moet zoeken of opbergen. Het uitzoeken is soms lastig, met name bij polissen en andere waardepapieren. Passage helpt u bij het uitzoeken, geeft waar nodig uitleg en deskundig advies over deze zaken.

Advisering

De advisering na ordening van uw gegevens is een belangrijk onderdeel van het werk van Passage. Hieruit blijkt de meerwaarde vergeleken met het zelf beoordelen van uw gegevens. Een goed advies verdient zichzelf immers terug. Stelt u zich hierbij ook de vraag: wie regelt de lopende zaken wanneer ik tijdelijk niet in staat ben de zaken zelf te regelen, bij voorbeeld door ziekte of verblijf in het buitenland.